Algemene informatie

Inleiding

Het is heel nuttig om andere talen te leren. Bijvoorbeeld voor als men wil reizen of in het buitenland wil werken, maar ook om in de bioscoop films makkelijker te kunnen volgen. Eén van de belangrijkste talen is Engels. Wij onderzoeken hoe jongeren Engels leren op school.

Een cochleair implantaat is een hulpmiddel waardoor dove en/of slechthorende personen weer kunnen horen. We willen beter begrijpen hoe slechthorende jongeren een tweede taal (Engels) leren en wat hierop van invloed is. We kunnen dit alleen goed in kaart brengen als we ook weten hoe normaal horende jongeren Engels leren. Daarom vragen we jongeren met en zonder cochleaire implantaten om mee te doen aan ons onderzoek. De uitkomsten van ons onderzoek kunnen hopelijk in de toekomst helpen, bijvoorbeeld bij het verbeteren van de ondersteuning op school.


Dit Onderzoek

Dit onderzoeksproject bestaat uit twee onderdelen: een studie die gebruik maakt van vragenlijsten, en een studie met verschillende korte taken en spellen. In de vragenlijstenstudie willen wij weten hoe jongeren zelf het leren van Engels ervaren. In de takenstudie willen wij weten hoe jongeren Engels verwerken. Om zoveel mogelijk informatie over het leren van Engels te verkrijgen nemen we niet alleen taken af bij de jongeren en stellen hen vragen, maar vragen we ook hun ouders/verzorgers en leerkrachten Engels om een bijdrage te leveren aan dit onderzoek.

Deelstudie 1 – Vragenlijsten: In de vragenlijstenstudie vult uw kind online vragenlijsten in (links staan op deze website). Dit duurt ongeveer 2 uur. De ouders/verzorgers en leerkrachten Engels vullen ook vragenlijsten in. Dit duurt ongeveer 1 uur voor één van de ouders/verzorgers en 15 minuten voor de leerkracht Engels.
U kunt hier de informatiebrieven voor deze deelstudie downloaden.

Deelstudie 2 – Taken: In deze studie doen we verschillende korte spellen en taken met de jongeren. De onderzoekster Enja Jung zal contact met u opnemen om twee afspraken in te plannen. Elk afspraak duurt ongeveer 2 uur (ongeveer 4 uur in totaal). De onderzoekster Enja Jung komt bij u thuis langs om de taken af te nemen.
U kunt hier de informatiebrieven voor deze deelstudie downloaden.


Vergoeding

Na afloop van het onderzoek ontvangt uw kind cadeaubon(nen): t.w.v. €10 voor de vragenlijstenstudie, t.w.v. €20 voor de takenstudie.

Voor beide deelstudies kan gekozen worden uit drie cadeaubonnen:
VVV-cadeaubon. De VVV-cadeaubon kan bij ruim 23.000 winkels besteed worden.
Nationale Bioscoopbon. De Nationale Bioscoopbon kan bij ruim 150 bioscopen gebruikt worden.
Bol.com cadeaubon. Met de digitale Bol.com cadeaubon kan gekozen worden uit meer dan 15 miljoen artikelen.


Anonimiteit en vertrouwelijkheid

De veiligheid van uw gegevens is heel belangrijk voor ons. We koppelen de naam van uw kind aan een code. Dat betekent dat in de onderzoeksgegevens alleen de code wordt opgeslagen, nooit de naam of andere persoonlijke gegevens. Dat betekent ook dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld en nooit openbaar worden gemaakt. Kortom, we waarborgen de anonimiteit van de jongeren en ouders die deelnemen aan dit onderzoek. Uitgebreidere informatie hierover is ook hier te vinden of in de informatiebrieven.


Deelnemen?

U en uw kind mogen geheel vrijwillig kiezen of u meedoet aan ons onderzoek. Als uw kind, op welk moment ook, niet verder wilt deelnemen aan het onderzoek, is hij/zij vrij om zich terug te trekken.
Voordat uw kind mee kan doen aan dit onderzoek, moeten alle personen met ouderlijk gezag en de jongeren zelf schriftelijke toestemming geven.
NB: Wilt uw kind mee doen aan ons onderzoek? Neem dan eerst contact met ons op voordat u ons de toestemmingsverklaring stuurt!


Vragen?

Heeft u vragen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met de onderzoekster Enja Jung (d.e.jung@umcg.nl).
Wilt uw kind mee doen? U kunt uw kind hier voor het onderzoek opgeven.