Voorwaarden voor deelname

Wij zoeken drie verschillende soorten deelnemers:
(1) jongeren zonder gehooraandoening
(2) slechthorende jongeren met een CI
(3) slechthorende jongeren zonder een CI

Belangrijkste voorwaarden om mee te kunnen doen

  • Hij/Zij is tussen 12 en 17 jaar oud.
  • Hij/Zij leert Engels op school.
  • Nederlands is zijn/haar moedertaal.
  • Hij/Zij zit op de middelbare school.
  • Allebei zijn/haar ouders en hij/zij zelf geven schriftelijke toestemming.

Extra voorwaarden voor Deelstudie 2 – Taken

  • Er is geen sprake van een verstandelijke beperking.
  • Hij/Zij heeft geen neurologische of psychiatrische ziekten. Wel toegestaan zijn: diagnose van ADD/ADHD, diagnose van dyslexie.
  • Hij/Zij kan in gesproken Nederlands communiceren.

Vragen?

Heeft u vragen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met de onderzoekster Enja Jung (d.e.jung@umcg.nl).
Wil uw kind mee doen? U kunt uw kind hier voor het onderzoek opgeven.