Zorgvuldigheid

Voor dit onderzoek is toestemming verkregen van de Medisch Ethische Toetsingscommissie Groningen (METc UMCG Nr. 2014/566).

Anonimiteit van de jongeren en ouders die deelnemen aan dit onderzoek wordt gewaarborgd en dit zal ten strengste worden nageleefd. Aan jongeren en ouders die mee willen doen aan dit onderzoek wordt een code toegekend. Op de directe contactpersoon na zullen alle medewerkers aan dit onderzoek alleen bekend zijn met de code.

Wij willen het leren van Engels van groepen jongeren met een verschillende achtergrond met elkaar vergelijken (normaal horende jongeren zonder gehooraandoeningen, dove en slechthorende jongeren met een CI, slechthorende jongeren zonder een CI). In eventuele wetenschappelijke publicaties die uit dit onderzoek volgen, worden eveneens alleen gegevens van groepen jongeren genoemd. Dit onderzoek is niet bedoeld om uitspraken te doen over individuele jongeren. De individuele onderzoeksresultaten zullen dan ook niet worden vrijgegeven. Als u geïnteresseerd bent in de groepsuitkomsten, kunt u na afloop van dit onderzoek een rapportage toegestuurd krijgen over de groepsresultaten.


Vragen?

Heeft u vragen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met de onderzoekster Enja Jung (d.e.jung@umcg.nl).
Wil uw kind mee doen? U kunt uw kind hier voor het onderzoek opgeven.